Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design) Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design)

"Nejdražší řešení není vždy nejlepším
řešením, nejlevnější jím není nikdy."

Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design) 

Služby / Grafický dohled

Grafický dohled

Aspektů vedoucích k úspěšnému webu je mnoho. Patří mezi ně i aktuálnost obsahu a unifikovaná forma obsahových stran. V případě, že nemůžete věnovat čas správě webu, budou pro vás naše služby efektivním řešením.

Jak to funguje? Je-li váš web postaven na redakčním systému, který vám umožňuje autonomní správu, provedete změny a informujete nás jakýmkoli informačním kanálem o jejich provedení. My posoudíme vhodnost formulací, formátování textu a použité grafické prvky z hlediska jednotného vzhledu webu a zašleme vám případná doporučení k provedení změn.