Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design) Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design)

"Úspěch není o cílech, ale o cestách, které
jsme ochotni podstoupit k jejich dosažení."

Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design) 

Služby / Corporate design

Corporate design

Corporate design, neboli jednotný vizuální styl, představuje soubor prvků, jimiž se firma vizuálně prezentuje okolí (logo, firemní tiskoviny, propagační materiály, web, polepy vozů, …). Je tedy velmi důležité, aby jednotlivé prvky splňovaly pravidla vizuálního konceptu, případně se vzájemně doplňovaly. Dobře a komplexně zpracovaný vizuální styl je jedním ze základních pilířů úspěšné firmy a významně napomáhá při budování jména firmy.