Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design) Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design)

"Úspěch není o cílech, ale o cestách, které
jsme ochotni podstoupit k jejich dosažení."

Petr Mikulášek, DiS. - SWISION, development studio (www stránky, e-shop, webové aplikace, informační systémy, SEO, grafický design, corporate design) 

Webová řešení

Webové aplikace a prezentace

Nabízíme širokou škálu webových řešení od jednoduché vizitky, přes prezentační web (klasické www stránky), e-shop, webový portál až po komplexní informační systém.

Webové aplikace a informační systémy

Díky našim bohatým zkušenostem v oboru informačních systémů můžeme nabídnout inovativní a sofistikovaná řešení určená pro nepřetržitý provoz a automatizaci procesů. Své uplatnění naleznou v prostředí internetu i intranetu. Naše řešení vám kromě ušetřeného času také poskytnou pokročilé nástroje a možnosti, které konkurence nemá a umožní vám zhodnotit vložené investice. Jediné, co tedy potřebujete znát, je hrubý koncept (základní představa) toho, co má aplikace či systém dělat a umět. Ostatní už zařídíme my.

Webové prezentace (www stránky)

Webové stránky nabízíme v různých provedeních, od jednoduché webové vizitky, přes statické www stránky až po dynamický web postavený na našem redakčním systému VARIO CMS. Je tedy pouze na vás kolik informací chcete poslat do světa. V případě zájmu vám zajistíme hosting, registraci a nasměrování domén, správu webu nebo grafický dohled.

Zakázkové programování

Server / client side scripting

Nabízíme zakázkové programování na straně serveru i na straně klienta (prohlížeče). Na základě vašeho zadání vytvoříme vše od jednoduchého jednoúčelového skriptu, přes funkční knihovnu až po komplexní framework.

Server side scripting

Pro programování na straně serveru používáme PHP, SQL, XML, XSLTaPython. Verze a typy jednotlivých technologií a enginů je možné modifikovat a kombinovat dle vašich specifických potřeb.

Client side scripting

Pro programování na straně klienta používáme HTML5, CSS3, XML a JavaScript. Sledování trendů v oblasti moderních webových technologií nám umožňuje efektivně pracovat s kódem na desktopových i mobilních zařízeních.

Grafický design

Grafický design

Nabízíme tvorbu loga a logotypu, návrh firemních tiskovin (vizitky, hlavičkové papíry), návrh propagačních materiálů (letáky, reklamní poutače, polepy vozů), webdesign.

Správa webu

Správa webu a grafický dohled

Aspektů vedoucích k úspěšnému webu je mnoho. Patří mezi ně i aktuálnost obsahu a unifikovaná forma obsahových stran. V případě, že nemůžete věnovat čas správě webu, budou pro vás naše služby efektivním řešením.

Správa webu

Jak to funguje? Vy nám pošlete e-mailem požadavky nebo podkladové materiály a zbytek zařídíme my. Provedeme úpravu obsahu, vložení nových stánek či novinek a to vše při zachování jednotného vzhledu webu.

Grafický dohled

Jak to funguje? Je-li váš web postaven na redakčním systému, který vám umožňuje jeho správu, provedete změny a informujete nás jakýmkoli informačním kanálem o jejich provedení. My posoudíme vhodnost formulací, formátování textu a použité grafické prvky z hlediska jednotného vzhledu webu a zašleme vám případná doporučení k provedení změn.

SQL engineering

SQL engineering

Efektivita zpracování dat v databázi není závislá pouze na databázové platformě (Firebird, MySQL, MS SQL, Oracle, ...) a výkonu hardwaru, ale také na dobře navržené databázové struktuře, údržbě a správném používání SQL dotazů.

Návrh databázové struktury

Navrhneme databázovou strukturu podle potřeb vašeho projektu při zachování maximální efektivity zpracování dat.

Optimalizace a údržba databáze

Stejně jako cokoli jiného i databáze svým běžným provozem stárne, proto může časem, v závislosti na množství dat, docházet k jejímu zpomalování. Bez údržby a optimalizace se komunikace výrazně zpomalí, dojde ke zpomalení všech programových částí, které jsou na databázi závislé a logickým důsledkem bude snížení přístupnosti celého systému. Nabízíme vám optimalizaci a údržbu databází nebo konzultace s doporučením ke změnám za účelem zvýšení efektivity.

Optimalizace SQL dotazů

Zkonzultujeme s vámi používané SQL dotazy z hlediska struktury, komplexnosti a četnosti použití a dáme vám případná doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity práce s daty databáze.

Optimalizace webu

SEO

Úspěšnost webu je závislá na mnoha aspektech a často je kladen důraz pouze na optimalizaci webu pro vyhledávače. Bohužel optimalizace webu pro vyhledávače je pouze jedním ze stavebních kamenů a k vytvoření úspěšného webu sama o sobě nestačí.

SEO a optimalizace GUI

Aby váš web obstál v konkurenčním prostředí, musíme se zaměřit na optimalizaci nejen z hlediska vyhledávačů (SEO = Search Engine Optimization), ale také z hlediska přívětivosti grafického uživatelského rozhraní (GUI = Graphical User Interface) a celkové přístupnosti webu. Princip je jednoduchý, pokud se vám podaří návštěvníka na web přivést, je třeba ho na něm také udržet.

Corporate design

Corporate design

Corporate design, neboli jednotný vizuální styl, představuje soubor prvků, jimiž se firma vizuálně prezentuje okolí (logo, firemní tiskoviny, propagační materiály, web, polepy vozů, …). Je tedy velmi důležité, aby jednotlivé prvky splňovaly pravidla vizuálního konceptu, případně se vzájemně doplňovaly. Dobře a komplexně zpracovaný vizuální styl je jedním ze základních pilířů úspěšné firmy a významně napomáhá při budování jména firmy.

Analytické služby

dohled

Nabízíme komplexní analytické služby v oblasti vývoje a realizace projektů. Využitím vhodných zdrojů a postupů vyplývajících z analýzy lze předejít dlouhodobé stagnaci projektu nebo jeho celkovému kolapsu.

Analýza řešení

Provádíme analýzy běžících i připravovaných projektů z technického a finančního hlediska. Výsledkem analýzy je posudek obsahující soupis rizikových faktorů pro daný projekt a doporučení k provedení změn za účelem zefektivnění vložených investic.

Odborný dohled

Provádíme odborný dohled procesu realizace projektu. Na počátku provedeme analýzu řešení a zpracujeme časový harmonogram realizace. Výsledkem je efektivně řízený projekt dovedený k úspěšnému konci v požadovaném termínu.